ניווט בחשבון

Back To FAQ

ניווט בחשבון

Your password must:

be at least 8 characters long
contain a lowercase letter
contain an uppercase letter
contain a number or special character

היכן ניתן למצוא את כתובת ה-שיפיטו שלי?
היכן מנהלים את כתובת החיוב וכתובות המשלוח שלי?
כיצד אוכל לשנות את תכנית החברות שלי בחשבון?
האם ניתן לקבל חבילות בשם אחר?
1. To open a support ticket, please login to your Shipito account and select “My Account” then select “Support Tickets”.

2. Then select “Open a New Support Ticket”.

3. Please select the option that best describes your concerns then type your message to us in the text box that appears.

Once the ticket is submitted, a customer support agent will review your message and respond to you in 1-2 business days.


Follow step one outlined in the “How do I open a support ticket?” question above. Below “Open a New Support Ticket”, you will see all of your current and past support tickets listed in chronological order, with the newest ticket at the top. To respond to a ticket, select “View Details” and type your response in the window that appears.
מדוע החשבון שלי בהמתנה?
כיצד ניתן לבטל את חשבוני?
To change your default Shipito address:

1. Login to your account
2. Go to "My Account"
3. Select "Modify Address Book"