שאלות ותשובות שותפים

חזרה לשאלות ותשובות

שאלות ותשובות שותפים

To sign up for the Affiliate Program:

1. Login to your Shipito Account, if you don't already have one you will need to create that first.

2. Go to the My Account

3. Scroll down to "Register for an affiliate account"

4. Click "Create My Affiliate Account"

5. You will now be able to see your affiliate link under "Affiliate Home"

6. Copy that link and start sharing it anywhere you think people will use it


Earning money with the Shipito Affiliate Program is easy. When you sign-up for the program you will be given a URL which includes your affiliate ID. Share this URL as a hot link on your website, social media, blog or wherever you plan to promote Shipito. When your followers click on the link, and sign up for a Shipito account they will be credited to you account. Once they ship a package you will earn 10% of the shipping fees. As that customer ships more packages you will receive additional money at certain intervals. To learn more click HERE.
When you sign up for our affiliate program you can use links with an affiliate ID or register your domain name in your affiliate account. When you register your domain name we have to be able to verify your ownership through WHOIS. You cannot hide your identity with privacy settings. Once you register your domain name our database will monitor every referral from your website and it will stay in our database for 60 days. If the customer makes the registration within 60 days it will be counted towards your affiliate commission.
No, unless you get a written prior approval from Shipito.
NO. Do not create a Shipito website. We do not allow using SHIPITO name in any URL or domain name without written prior approval from us. We also do not allow using the Shipito logo without our written approval.
הבקשות לתשלום לא יכולות לכלול את התשלום עבור החודש הנוכחי אלא עליהן לכלול את כל התשלום רק אחרי שהחודש יסתיים. איננו מקבלים בקשות תשלום חלקיות שנצברו במהלך החודש הנוכחי.

לדוגמה, בקשות תשלום עבור כל העמלות שנצברו במאי, חייבות להיעשות ביוני. הנך מוזמן להגיש בקשות למספר חודשים כל עוד הושגו העמלות המבוקשות בחודשים שקדמו לבקשה. בתרחיש זה, ניתן לבקש תשלומים עבור עמלות שנצברו באפריל, מאי ויוני כבר ב-1 ביולי.

בקשות תשלום שאושרו ישולמו תוך 7-10 ימי עסקים מה-1 לחודש.
LiveChat