Clo, daně a GST

Zpět k Častým dotazům

Clo

Electronic Export Information (EEI) filing is generally required by the U.S. Customs and Border Protection for U.S. exports that contain a single commodity's value exceeding $2,500 USD.

There are some complicated regulations for expensive packages. We strongly recommend that you split your package into several parts to keep the total value under $ 2,500. If repacking is not possible, we must prepare an EEI (Electronic Export Information) form for you. There is a $40 fee for this service and packages requiring an EEI form must be shipped via specific carriers available during mailout.


Krok 1:
Po přihlášení vyberte sekci "Zásilky ve skladu" vlevo nahoře.

 • Není-li celní prohlášení u zásilky vyplněno, uvidíte následující (jak je znázorněno níže) na straně u každé zásilky.


 • Krok 2
  Klikněte na "POSKYTNOUT INFORMACE"

  Zobrazí se nové okno s Celním prohlášením.
  Bude vypadat takto  DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
  Vybráním možnosti DÁREK se nevyhnete případnýmu clu a daním.
  Dále prosím vyberte, zdali vaše zásilka obsahuje baterie.

  Následující země nedovolují import použitých produktů:

  Brazílie
  JIžní Afrika
  Uganda
  Vietnam

  Možnost, kterou vyplníte, závisí na vás. Pokud jste obdrželi položku jako dárek nebo ji odesíláte příjemci jako dárek, vyberte možnost "dárek" v celním prohlášení. Ve všech ostatních případech zvolte "zboží".
  I v případě, že dostanete produkt zadarmo, je potřeba vyplnit hodnotu produktu v prohlášení. Minimální možná hodnota, která může být vyplněna, je $1 USD. Pokud obdržíte produkt jako dárek, měli byste vyplnit jeho maloobchodní hodnotu.
  Ano, hodnota musí být vyplněna v amerických dolarech (USD).
  Ano, jste finančně odpovědní za jakékoliv cla a/nebo daně, které se při doručení můžou objevit. Doporučujeme vám, abyste kontaktovali místní celní správu a informovali se ohledně těchto poplatků v cílové destinaci. Tyto poplatky závisí na cílové destinaci, původu a hodnotě zboží. Tyto regulace se můžou kdykoliv měnit.

  Ano, budete zodpovědní za zaplacení všech poplatků za clo, daně a proclení. To může být zaplaceno 2 způsoby:

  • Přímá platba: Kontaktujte přepravce, který zásilku doručuje, a zaplaťte přímo jim.
  • Platba dobírkou: Pokud byste vše chtěli zaplatit u doručení, kontaktujte Shipito 2-3 dny před doručením vaší zásilky a poskytněte nám jméno přepravce, celkovou částku k zaplacení a sledovací číslo. Poté přidejte dostatečný vklad na váš účet, abychom za vás tuto platbu mohli provést.

  Pokud jste tyto poplateky nezaplatili předem a nebudete mít dostatečný vklad ve vašem účtu na jejich pokrytí, zásilka může být odmítnuta a navrácena k odesílateli.


  Ano, celní prohlášení musí být vyplněno u každé zásilky, kterou s námi přepošlete, bez ohledu na to, kam ji přeposíláte. Vyplněná částka v celním prohlášením je mimo jiné částka, na kterou jsou zásilky pojištěny.

  Australia GST

  Od 1. července, 2018 bude Austrálie spotřebitelům a společnostem účtovat Goods and Services Tax (GST) na všech importovaných produktech do Austrálie.

  Australští spotřebitelé jsou nyní povinni platit GST daň ve výši 10% na položky "nízké hodnoty" zakoupené od mezinárodních prodejců a v hodnotě 1 000 AUD nebo méně. Společnost Shipito vybírá GST daň z těchto nákupů a předává ji přímo australské vládě ve vašem zastoupení. Daň GST se vypočítává na základě hodnoty zboží, které přeposíláte plus jakékoliv Shipito poplatky a poštovné.
  Pro nákupy s hodnotou 1000 AUD nebo vyšší

 • Shipito NEBUDE vybírat GST poplatek a vy jste povinni provést platbu přímé australskému daňovému úřadu.

 • Pro nákupy s hodnotou 1000 AUD nebo nižší

 • Pokud máte ABN (Australian Business Number) vyplněné ve vašem Shipito účtu, nebudete platit GST poplatek při odeslání zásilky, ale poplatky můžete australskému daňovému úřadu odvést pravidelnou čtvrtletní platbou.

 • Pokud ABN nemáte, 10% GST poplatek za poštovné a naše poplateky bude stržen při odeslání zásilky.

 • 10% Poplatek (zaplacen Australské vládě bude z hodnoty importovaných věcí)
  +
  1/11 poplatek (za služby) + 1/11 poplatek (za pojištění) + 1/11 poplatek (z přepravních nákladů)

  Důležitá poznámka: Kvůli oddělení hodnoty obsahu zásilky a ceny za přepravu uvidíte při odesílání balíku 2 samostatné poplatky GST
  1. Přihlašte se do vašeho účtu
  2. Běžte do "Nastavení účtu":
  3. Vyberte "Adresář"
  4. Vyplňte ABN číslo v kolonce pro daňové číslo. ABN musíte mít vyplněno u každé adresy, kterou používáte.
  Konsolidace, pojištění, poplatky za nadrozměrné zásilky a poštovné.

  Čína: Clo, daně a dovozní limity

  Čínské celní úřady určují clo a daně z celkové hodnoty vašeho balíčku.
  Clo a daně zaplatíte čínské vládě při doručení zásilky.

  Limit pro import u osobní zásilky s více než jedním produktem v zásilce je 1000 CNY. Produkty s hodnotou vyšší než 1000 CNY a s více produkty v jedné zásilce musí být procleny jako komerční import. Produkty s hodnotou vyšší než 1000 CYN a proclívány jako pro osobní použití budou navráceny do USA, pokud bude mít zásilka více než jeden produkt. Pokud je v zásilce pouze jeden produkt, není žádný limit, nicméně čínská celnice si vyhrazuje právo povolení proclení zásilky nebo odmítnutí a navrácení do USA v nezávislosti na to, jestli je v zásilce jeden nebo více produktů.

  Pokud importujete produkty s hodnotou vyšší než 20 000 CYN nebo více ročně, všechny zásilky musí být proclívány jako komerční import.


  New Zealand GST

  Beginning December 1, 2019 New Zealand will charge consumers and businesses a Goods and Services Tax (GST) on all items imported into New Zealand. New Zealand consumers are now required to pay the 15% GST tax on “low-value” items purchased from international retailers and valued at $1,000 NZD or less. Shipito collects the GST tax on these purchases and remits directly to the New Zealand government on your behalf. The GST tax is calculated based on the value of the items you are shipping, plus any Shipito service fees and shipping charges.
  For any purchased valued at $1,000 NZD or greater
  15% Fee (paid to the New Zealand government on the value of items being imported)
  +
  1/11 Fee (for services) + 1/11 Fee (for insurance) + 1/11 Fee (of the shipping cost)

  Important Note: Due to the separation of content value and shipping, you will see 2 separate GST fees when you mail out your package
  1. Login to your account
  2. Go to "My Account"
  3. Select "Modify Address Book"
  4. Enter New Zealand IRD in the Tax ID space. You must have the New Zealand IRD listed for each address you ship to
  Consolidation, Insurance, Oversized Package and Shipping costs.
  Konkurenční ceny Shipita Nabízíme nejlepší konkurenční ceny, abychom vám ušetřili vaše náklady na přepravu.
  Mezinárodní doručení Nabízíme jedno z nejlepších přepravních řešení pro mezinárodní přepravu
  Zabezpečené platební metody S našimi systémy Safe Pay můžete platit s klidem v duši
  Nakupujte bezpečně Nakupujte s námi s vědomím, že váš účet neustále chráníme