Podmínky Shipita

Úvod

Společnost Shipito.com nabízí služby pro zasílání zásilek spolu s konsolidačními službami z USA do jiných zemí po celém světě. Při přihlášení k účtu obdržíte adresu USA a číslo schránky, kde můžete obdržet balíčky. Když společnost Shipito obdrží balíček, který vám bude zaslán, budeme vás informovat a uvidíte ho na hlavní stránce účtu Shipito. Poté, co využijete služby, které jsou k dispozici s vaším novým účtem, vyplníte formuláře celního odbavení a vyberete Vaši přepravní metodu, balíček zašleme na adresu ve vaší zemi podle pokynů. Společnost Shipito nabízí dva různé typy účtů: Bezplatný účet a Prémiové členství s možnostmi ročního nebo měsíčního fakturace. Se Bezplatným účtem vám bude zásilka zaslána ve stejném balíku, který obdržíme. S Prémiovým členstvím můžeme na základě Vašeho požadavku konsolidovat více balíků do nové krabice a ušetřit tak podstatně na vašich mezinárodních nákladech na dopravu.

Uživatelská dohoda

Tyto pravidla užívání (dále “Dohoda“) jsou legální dohodou mezi Vámi (dále “Vy” nebo “Zákazník“) a Global Access, společnost vlastnící Shipito (dále “Shipito” nebo “my“). Tato Dohoda upravuje používání webu Shipita (dále “Shipito.com” nebo “Stránka“). Všechny služby nabízené Shipitem jsou popsány na Shipito.com a obecně označovány v této Dohodě jako “Služby“. Podmínkou používání služeb Stránek je, že jej nebudete používat způsobem nezákonným, nemorálním nebo takovým který není povolen touto Dohodou.

Tato Dohoda doplňuje podmínky používání Služeb popsané na Stránkách. Přístupem na Stránky nebo otevřením Shipito účtu se souhlasíte řídit touto Dohodou. Pokud nesouhlasíte s touto dohodou, nejste oprávněni používat Shipito.com nebo jejich Služby.

Vyhrazujeme si právo Dohodu změnit, buď odesláním e-mailu se změnami, které budou efektivní ve chvíli, kdy e-mail odešleme a nebo změnou Dohody na Stránkách, kdy změny budou efektivní od chvíle, kdy je zveřejníme. Pokud budete dále přistupovat na Stránky nebo používat Shipito.com po takové změně, souhlasíte se držet novou Dohodou.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ CELÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PŘED POUŽITÍM SHIPITO.COM. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ, NEMŮŽETE TYTO STRÁNKY POUŽÍVAT. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE PŘIJALI TUTO DOHODU. PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB MUSÍTE MÍT ALESPOŇ 18 LET.

Naše zásady ochrany osobních údajů

Informace, které dostaneme při používání Webu, ať už během registrace nebo jinak, spadají pod zásady ochrany osobních údajů zveřejněných na Stránkách(“Ochrana osobních údajů“), na které tato Dohoda odkazuje. K zásadam ochrany osobních údajů se dostanete kliknutím na následující odkaz: https://www.shipito.com/privacy-policy. Zásady ochrany osobních údajů popisují uchovávání a použití informací, které nám svěřujete, včetně našich práv souvisejících s těmito informacemi. Přečtěte si prosím tyto zásady před použitím Webu. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami, nepoužívejte prosím Web.

Shipito Stránka

Zákaz licencí

Pokud není výslovně uvedeno v této Smlouvě, nic obsaženého v této Smlouvě nebo na Stránce nebude vykládáno tak, že uděluje jakoukoli jinou licenci nebo právo, výslovně, implicitně, estoppel nebo jiným způsobem, pokud jde o obsah společnosti Shipito nebo jakýkoli obsah třetí strany . Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat tyto stránky nebo služby k:

Žádné automatické dotazy

Nesmíte odesílat automatické dotazy jakéhokoli druhu na stránky bez výslovného souhlasu předem od společnosti Shipito. Vemte v potaz, že "odesílání automatizovaných dotazů" zahrnuje mimo jiné:

Zákaz kopií

Nesmíte provádět (ani povolit nikomu jinému provádět) kopie, úpravy, reverse engineering, reverse assemble ani žádný jiný pokus o získání zdrojového kódu, prodávat, přidělovat, licencovat nebo jakkoli jinak převádět jakákoli práva Služeb na Webu, nebo odstranit či zakrývat poznámky o autorských právech na Webu. Nesmíte reprodukovat, tisknout, cachovat, uchovávat nebo distribuovat žádný obsah s Webu žádným způsobem, pro jakýkoli komerční účel bez předcházejícího souhlasu Shipita nebo nebo držitele autorských práv.

Autorská práva

Všechen obsah dostupný na Shipito.com, včetně designu stránek, textů, grafiky, rozhraní a vybraného uspořádání je chráněno autorským právem které vlastní Shipito, všechna práva vyhrazena, nebo jsou vlastnictvím Shipita nebo třetích stran, chráněny autorskými právy.

Pokud věříte, že některý obsah Shipito.com porušuje Vaše autorské právo, pošlete prosím upozornění agentovi autorských práv Shipita. Vaše upozornění (v anglickém jazyce) musí odpovídat požadavkům Digital Millennium Copyright Act (podle 17 U.S.C. ß512) a obsahovat následující informace:

 1. Prohlášení, že věříte v to, že použití obsahu není povoleno vlastníkem autorského práva, jeho agentem nebo zákonem
 2. Prohášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé, podléhající trestu za křivé svědectví a že můžete jednat za vlastníka autorského práva, které bylo narušeno.
 3. Váš podpis.

Toto upozornění by mělo být posláno na:

Shipito, Attn: Copyright Agent, 2889 W. Ashton Blvd, Lehi, Utah 84043 nebo přes e-mail copyright@Shipito.com.

Jamile Shipito.com upozornění dostane, podnikne podle svého uvážení vhodnou akci, například odstranění daného obsahu ze Stránek.

Ochranné známky

Nechceme, aby vznikaly nedorozumění kolem toho, který obsah a služby jsou prováděny Shipitem nebo někým jiným. Nesmíte používat žádnou značku z našeho Webu bez předem vydaného písemného sohlasu vlastníka značky. Shipito nekontroluje a nebere žádnou odpovědnost za obsah který je přístupný na webech třetích stran dostupných z Shipito.com, a vlastníci značek by měli pro vyřízení nesrovnalostí kolem ochranných známek kontaktovat vlastníky takových webů přímo.

Pokud jste vlastníkem ochranné známky (nebo representujete vlastníka ochranné známky) a máte výtky ohledně obsahu na webu Shipito.com v souvislosti s Vaší ochrannou známkou, nebo pokud věříte že jsme použili Vaši ochrannou známku k propagaci Shipito.com na stránkách třetí strany, pošlete prosím následující informace v podepsaném dopisu:

 1. Jméno firmy
 2. Kontaktní informace (včetně e-mailové adresy)
 3. Seznam registrovaných ochranných známek včetně kopií všech souvisejících státních certifikátů o registraci
 4. Kde se nalézá daný obsah nebo reklama – pomocí URL nebo další identifikace. Dejte prosím vědět, zda je se jedná o jedinou reklamu či o obecnou výtku související se všemi inzerenty.
 5. Pokud jsou některé společnosti nebo partneři oprávnění k použití Vaší ochranné známky v jejich reklamách, připojte prosím seznam těchto spoleřností.
 6. Doplňte následující prohlášení: “Věřím v tom že použití ochranné známky popsané výše inzerentem uvedeným výše není povoleno vlastníkem ochranné známky nebo jeho agentem, ani patřičným zákonem.”
 7. Doplňte následující prohlášení: “Prohlašuji že informace v této notifikaci jsou pravdivé a správné a že jsem oprávněny jednat za vlastníka ochranné známky.”
 8. Váš podpis

Pošlete toto písemné prohlášení na následující adresu:

Shipito, Attn: Trademark Complaints, 2889 W. Ashton Blvd, Lehi, Utah 84043 nebo přes e-mail copyright@Shipito.com.

Po přijetí oznámení, jak je popsáno výše, Shipito.com potvrdí existenci federálního zápisu dotyčné ochranné známky a podnikne veškeré kroky podle vlastního uvážení, které považuje za vhodné, včetně odstranění napadeného obsahu od společnosti Shipito.com. V případě, že napadený obsah byl společností Shipito poskytnut třetí stranou a na základě vlastního uvážení společnosti Shipito, dospějeme k závěru, že obsah je totožný s registrovanou značkou a používá se v souvislosti s výrobky a / nebo službami, na něž se vztahuje vlastník ochranné známky federální registrace, Shipito poskytne třetí straně oznámení před jakýmkoli odstraněním obsahu. Pokud před takovým odstraněním třetí strana prokáže, že má vlastní registraci ochranné známky nebo schválenou ochrannou známku, která pokrývá napadený obsah, Shipito obsah neodstraní.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem bude Shipito v souladu s podmínkami jakéhokoli soudního příkazu týkajícího se chování napadené strany identifikované v takovém soudním příkazu.

Služba Shipita

Ceny

Ceny za služby Shipita najdete na následujícím odkazu: https://www.shipito.com/shipito-pricing.

Financování vašeho účtu

Zákazníci musí na svůj účet vložit finanční prostředky na poštovné, členské příspěvky, clo a daně, pokud jsou účtovány, a poplatky za zpracování balíčků. Informace o držiteli karty zaslané během vkladu musí odpovídat údajům na účtu Shipito. Shipito.com si vyhrazuje právo pozastavit váš účet z důvodu nesrovnalosti u jakékoliv platby.

Prémiové členské příspěvky, a to jak měsíční, tak roční, jsou automaticky obnovovány, pokud nám před datem obnovení neoznámíte jinak a před zpracováním balíků ve vaší schránce.

Poplatek za bankovní převod

Poplatek ve výši $16 za každý příchozí bankovní převod je vyměřen naší bankou a účtován zákazníkům.

Vrácení peněz

Platby za Virtuální schránku nemůžou být navráceny. Peníze vložené na účet nebo poštovné je možné vrátit. Účtujeme si administrativní poplatek $5 za každou žádost o vrácení peněz plus výdaje za navrácení (například bankovní poplatek za převod). Shipito strhne poplatek za chargeback nebo zrušení platby přímo z Vašeho zákaznického účtu. Poplatek za chargeback PayPal plateb činí $20 a u plateb prostřednictvím kreditních karet $35. Shipito si také účtuje 4.3% z celkové vracené částky plus u každého případu vrácení peněz.

Nečinné účty

Účty s nečinností delší než 2 roky budou považovány za spící nebo opuštěné. Zůstatky na těchto účtech zaniknou a váš účet se uzavře. Váš zůstatek z vašeho účtu může být kdykoliv navrácen během prvních 2 let nečinnosti. Další podrobnosti naleznete v našich Pravidlech pro vrácení peněz na této stránce. https://www.shipito.com/cs/help/faq/claims

Fakturační problémy

Zákazník je zodpovědný za kontrolu všech poplatků. Nesrovnalosti v účtování musí být společnosti Shipito nahlášeny do 30 dnů od data fakturace. Po 30 dnech nebudou žádné poplatky navráceny.

Registrace

Před použitím služeb musíte otevřít účet Shipito vyplněním formuláře pro nastavení účtu Shipito s pravdivými, přesnými, aktuálními a úplnými informacemi o vás (dále jen "registrační informace"). Souhlasíte s tím, že budete uchovávat a aktualizovat registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud má společnost Shipito důvodné podezření, že poskytnuté informace jsou nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, společnost Shipito má právo pozastavit nebo ukončit váš přístup a odmítnout veškeré používání stránek a služeb.

Předcházení podvodům

Společnost Shipito neustále pracuje, aby zabránila jakémukoli podvodnému jednání. Využíváme nástroje třetích stran k prevenci platebních podvodů, různých průmyslových standardů, které chrání informace o vašem účtu a mohou kdykoli aktualizovat naše metody a nástroje. Také požadujeme, aby všechny položky, které zasíláte do našich zařízení, byly zakoupeny a plně uhrazeny. Pokud jsme upozorněni, že byla zjištěna podvodná aktivita jakýmkoli způsobem, vyhrazujeme si právo odmítnout zásilku až do doby, kdy prodávající ověří transakci nebo jak jinak rozhodne dle vlastního uvážení. Pošlete prosím podezření na podvodné aktivity na adresu Support@Shipito.com s dotazem Attn: Fraud Alert v předmětu

Heslo

Po registraci získáte přístup na váš Shipito účet a jiné heslem zabezpečené Shipito stránky. Jste povinni chránit Vaše heslo a souhlasíte s tím, že nebudete heslo prozrazovat třetím osobám. Také souhlasíte s výhradní odpovědností za veškerou činnost provedenou v rámci Vašeho účtu. V případě zneužití Vašeho hesla neprodleně informujte Shipito.com.

Ověření účtu

Po registraci Shipito účtu můžete být požádáni k předložení různých forem identifikace, jak je stanoveno ve Vašem Shipito účtu. Tyto formy identifikace mohou obsahovat předložení řidičského průkazu, pasu, účtů za energie a USPS formulář 1583.

Pozastavení účtu

Občas se objevují nesrovnalosti nebo jiné problémy se stavem účtu nebo platbami, které nás vedou k tomu, abychom váš účet pozastavili. Při pozastavení vám stále můžou být na naúčtovány výdaje, včetně, ale bez omezení, platných členských poplatků, poplatků za zpracování balíčků a nákladů na dopravu. Budeme Vás informovat o stavu pozastavení a sdělíme vám, jak nám můžete pomoci vyřešit případné platby spojené s vaším účtem.

Americké předpisy pro vývoz

Zákazníci Shipito musí vyvážet produkty ze Spojených států v souladu se všemi platnými zákony a předpisy Spojených států o kontrole vývozu, včetně předpisů spravovaných Ministerstvem obchodu USA, Ministerstvem zahraničí USA a Ministerstvem financí USA, Celní a pohraniční hlídkou USA a Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Jako zákazník Shipito souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet, reexportovat ani překládat tyto komodity do žádné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo nebo obchodní sankci, včetně, ale nejen, Severní Koreje, Íránu, Súdánu, Sýrie, Ruska. , Afghánistán, Kuba, Ukrajina nebo jakékoli místo určení, pro které Spojené státy požadují vývozní licenci bez předchozího získání takové licence (licence). Odklon těchto komodit v rozporu se zákony Spojených států amerických je zakázán. Veškeré požadavky na vývozní licence jsou výhradní odpovědností jednotlivce a/nebo subjektu ve smluvní dohodě se společností Shipito.

Shipito neposílá zbraně (včetně předmětů, které napomáhají funkčnosti nebo výrobě střelných zbraní/střeliva nebo repliky takových předmětů) nebo narkotik nebo jiných zakázaných předmětů. Navíc některé položky mohou vyžadovat zvláštní oprávnění nebo dokumentaci nebo mohou být zakázány ve vaší cílové adrese nebo zemi. Je vaší odpovědností znát tato omezení. Ve snaze dodržovat naše standardy pro dodržování celních předpisů může být seznam zakázaných a omezených položek společnosti Shipito mnohem rozsáhlejší než zákony jednotlivých zemí nebo dopravců.

Seznam zakázaných položek naleznete v sekci Často kladené dotazy nebo zakázané položky . Společnost Shipito spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, aby zajistila, že zakázané zásilky nebudou dodány prostřednictvím společnosti Shipito. Patří sem rutinní inspekce policejních složek společnosti Shipito a jejích zákaznických balíčků. Tímto uzavřením souhlasíte s rutinními inspekcemi svých zásilek ze strany orgánů činných v trestním řízení. Pokud váš balíček obsahuje zakázané předměty, souhlasíte s tím, že obsah vašeho obalu může být zadržen a zabaven donucovacími orgány nebo společností Shipito. Pokud se ve vašich obalech nacházejí zakázané položky, které jsou stanoveny donucovacími orgány nebo společností Shipito, váš účet bude pozastaven a případné další balíčky v rámci vaší sady mohou být také zkontrolovány a zabaveny.

Zásilky vs Dopisy a Časopisy

Většina zákazníků společnosti Shipito používá naše služby pouze pro balíky, nikoliv pro přeposílání dopisů, časopisů nebo položek přijatých společností US Mail. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že existují zvláštní požadavky na přijímání a přeposílání pošty US Mail, je výchozím nastavením vašeho účtu odstranění (do koše) veškeré pošty, kterou obdržíme. Pokud byste však chtěli, abychom Vám dopisy a / nebo časopisy zasílali, jednoduše změňte nastavení na své stránce Shipito účtu. Aby bylo možné zasílat dopisy, musíte nám poskytnout ověření vašeho účtu pomocí notářského formuláře 1583 a dvě další formy identifikace. Pokud nebudeme mít tyto dokumenty ve spise, vymažeme Vaši poštu. Nepřeposíláme státní doklady, kreditní karty, dárkové karty, atd.

Adresy

Každá zásilka, která je poslána do Shipita, musí být správně adresována. Na každé zásilce musí být správně napsáno vaše jméno a číslo vaší Shipito schránky. Pokud obdržíme zásilku s nesprávnou nebo nekomplentní adresou (například chybějící číslo schránky, neznámé jméno nebo jméno s chybou), pokusíme se určit, komu zásilka patří. Pokud budeme schopni určit vlastníka zásilky, bude zásilka vložena na účet zákazníka, kterému bude naúčtován poplatek za opravu adresy, který činí 5 USD. Pokud vlastník zásilky nemůže být určen a reklamace se sledovacím číslem není otevřena do 30 dní od obdržení zásilky, bude zásilka zlikvidována.

Skladování

Bezplatné účty mají k dispozici 7 dní skladování zdarma. Prémiový členové mají k dispozici 45, 60 nebo 90 dní skladování zdarma v závislosti na jejich úrovni prémiového členství. Pokud potřebujete zásilku skladovat déle než po dobu, kterou od nás dostanete, můžete si zakoupit až 28 dní dalšího skladování. Pokud si tuto extra dobu skladování nezakoupíte do 5 dní po vypršení standardní doby skladování, zásilka bude považována za opuštěnou a bude ihned zlikvidována.

Pokud je zásilka zkonsolidována s dalšími zásilkami, doba skladování bude určena datumem doručení první nejstarší zásilky. Přidání zásilky do zkonsolidované zásilky neobnoví dobu skladování.

Opuštěné zásilky

Pokud obdržíme zásilku, ale nebudou u ni poskytnuty vyžadované dokumenty nebo zaplacené poplatky do 30 dní, budeme ji považovat za opuštěnou. Shipito bude tyto opuštěné zásilky vyhazovat.

Odmítnutí balíčku / návrat k odesílateli

Nejsme schopni odmítnout převzetí balíků od přepravců. Balíčky mohou být vráceny prodejcům poté, co jsou zpracovány na váš účet prostřednictvím jiných požadavků, které mají symbolický poplatek.

Nadrozměrné zásilky

Nadrozměrné balíky jsou jakékoliv zásilky v rozměrech nebo v hmotnostních limitech uvedených v Shipito kalkulátoru a specifikovaném přepravci. Nadrozměrné zásilky musí být rozděleny, zmenšeny, zlikvidovány nebo vráceny odesílateli, pokud jsou tyto zásilky mimo limity kalkulačky Shipita a specifikovaného dopravce.

Fotografie zásilek

Na vyžádání Shipito otevírá a vyfotografuje obsah zásilky, což vám umožní potvrdit, že zboží je správné a v dobrém stavu, než požádáte o odeslání zásilky.

Konsolidace

Shipito nenese odpovědnost za chybějící položky v konsolidovaném balíku bez důkazu, že chybějící položku jsme obdrželi. V souladu s tím vás důrazně žádáme, abyste poskytli společnosti Shipito další pokyny ke kontrole a vyfotografování obsahu každého balíku při obdržení a znovu během konsolidace, abyste mohli potvrdit, že všechny očekávané položky jsou přítomny. Všechny žádosti o fotografie je třeba vyžádat před konsolidací.

Konsolidace zásilek neobnoví dobu skladování. Ta bude určena datumem doručení první nejstarší zásilky do skladu Shipita.

Pokud nepožádáte jinak, budou při konsolidaci odstraněny všechny přiložené katalogy. Katalogy jsou těžké, zvětšují poštovné a většina zákazníků je chce odstranit ihned.

Nenárokované balíčky

Přepravci se mohou rozhodnout zlikvidovat balíček a) v případě, že vás nebudou moci kontaktovat prostřednictvím textové nebo e-mailové zprávy po opakovaných neúspěšných pokusech o doručení, nebo b) nebudete ochotni zaplatit všechny požadované poplatky, cla a daně. Aby vás přepravce mohl kontaktovat při doručení, ujistěte se, že váš e-mail u Shipita a číslo mobilního telefonu jsou aktuální. Konkrétní podmínky likvidace balíku podle přepravce naleznete na https://www.shipito.com/help/postage.

Asistovaný nákupy

Shipito vám může obstarat asistenci při nákupu produktů v USA. Nejsme odpovědní za kvalitu zboží, záruky, doručovací problémy, vracení objednávek, atd. Shipito nepřebírá odpovědnost v případě, že nákup nemůže být proveden z jakéhokoliv důvodu. Pro více informací ohledně Asistovaných nákupů se prosím podívejte na tento odkaz: https://www.shipito.com/cs/services/shopping-assistance

Poplatky za Asistované nákupy

ID a ověření platby

Odpovědnosti zákazníků

Dokumentace pro Import a Export

Zákazník je zodpovědný za stanovení a dodržování předpisů pro jejich zásilky včetně všech celních požadavků cílové země. Společnost Shipito nezaručuje doručení zásilek, které neodpovídají vývozním pravidlům USA nebo dovozním předpisům země, do které jsou odeslány.

Jste odpovědní za přesnost všech celních prohlášení a dokumentů a za všechny celní povinnosti cílové země. Jakékoliv takové celní poplatky a taxy jsou připočítávány navíc k poplatkům Shipita za jeho služby.

Berete na vědomí Vaše povinnosti a výhradní odpovědnost za poskytnutí všech zákonem potřebných informací v cílové zemi zásilky a také za zákony a směrnice Spojených států amerických, informace požadované v 15 CFR sec. 30, a že jste odpovědní za dodržení všech záznamů podle požadavků všech příslušných celních nebo jiných zákonů vládních agentur. Shipito nenese žádnou odpovědnost k uchovávání záznamů nebo evidenční agent pro Vás nebo USPPI. Vy jste odpovědní dodat Shipitu všechny informace týkající se USPPI, včetně jejich jmen a zaměstnaneckého identifikačního čísla (EIN), a také ECCN, Schedule B klasifikace a všechny ostatní onformace požadované pod “routed export transaction” popsané v Title 15, Code of Federal Regulations, Part 30, the Foreign Trade Statistics Regulations (FTSR).

Přeprava

Shipito posílá zásilky pouze prostřednictvím nabízených metod v kalkulátoru, který najdete na stránkách Shipita. Shipito není odpovědné za přepravní služby, které si vyberete. Všechny Obchodní podmínky vybraných přepravců (USPS,DHL, atd.) se na Vás také vztahují. Jste odpovědní se ubezpečit, že přeprava vaší zásilky není omezená jejím obsahem, velikostí nebo objemem.

Shipito neakceptuje předplacené poštovní štítky, s výjimkou při vrácení zboží originálnímu odesílatelovi/prodejci.

Shipito nepřeposílá zásilka k jiným přepravcům/přeposílatelům zásilek.

Opravňujete Shipito k otevření Vaší zásilky v případě podezření nevhodného obsahu zásilky (nelegální zboží) nebo v případě jiného praktického důvodu.

Jakýkoliv problém s obdrženou zásilkou musí být nahlášen do 10 dní od její doručení.

Jiné pravidla

Souhlasíte, že budete dodržovat všechny zákony a předpisy platné pro váš přístup a použití Shipito.com. Nesmíte sbírat osobní údaje (včetně e-mailových adres) od společnosti Shipito.com a konkrétně nesmíte používat e-mailové adresy zobrazené na našich webových stránkách a požádat uživatele, aby se k vašim službám připojili nebo přispěli. Máme právo vyšetřovat a stíhat porušení kteréhokoli z výše uvedených ustanovení v nejširším rozsahu zákona. Můžeme zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů, kteří porušují podmínky této smlouvy. Berete na vědomí, že společnost Shipito nemá žádnou povinnost sledovat váš přístup nebo použití Shipito.com, ale má právo tak učinit za účelem provozování společnosti Shipito.com, aby zajistila soulad s touto Smlouvou nebo aby dodržovala platné zákony nebo příkaz nebo požadavek soudu, správní agentury nebo jiného vládního orgánu. Pokud se výslovně nedohodneme písemně jinak, nesmíte používat žádný automatizovaný prostředek (například skripty) pro přístup na stránku Shipito.com nebo sbírat informace z ní.

Zodpovědnost Shipito

Celková odpovědnost společnosti Shipito vůči zákazníkovi za přepravované zásilky nesmí překročit výši manipulačních poplatků (s výjimkou skutečných poštovních poplatků).

Zákazník odškodní a udrží společnost Shipito nevinnou od veškerých nároků, včetně právních poplatků vzniklých při obhajobě proti uvedeným nárokům, od třetích stran vyplývajících z přepravy pošty / zásilky odeslané zákazníkem prostřednictvím společnosti Shipito.

Společnost Shipito neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyby nebo opomenutí způsobeného tím, že jste poskytli nepravdivé nebo nesprávné informace nebo neposkytli všechny potřebné informace.

Problémy s doručením do Shipito skladu

Jste povinni potvrdit že zásilka, která dorazila do našeho skladu, je ta, kterou jste si objednali. Shipito nabízí fotografie příchozích zásilek, takže si můžete zkontrolovat na základě adresy a sledovacího čísla, zda jsme obdrželi správnou zásilku. Shipito zruší účet všem nepoctivým zákazníkům, kteří vyplní celní dokumenty a budou po nás chtít odeslat zásilku, která patří jinému zákazníkovi. V případě, že Vám dorazí nesprávná zásilka, musíte ihned uvědomit Shipito. Omyly se stávají. Obchody někdy spletou jména zákazníků nebo špatně vytisknou číslo schránky. Tudíž očekáváme, že zákazníci, kteří obdrželi nesprávnou zásilku, budou ohleduplní a neprodleně nás informují, abychom mohli zajistit odeslání zásilky správnému zákazníkovi.

Dodávky po pracovní době, nestandardní a rozbalené dodávky

Shipito není schopno přijímat dodávky od přepravců nebo doručovacích aplikací, např. Instacart, po naší otevírací době. Shipito nezodpovídá za žádné dodávky uskutečněné mimo standardní pracovní dobu. Kromě toho bude Shipito zákazníkům účtovat poplatky za jiné instrukce mezi 5 a 15 dolary za zabalení rozbalených položek, které odevzdali přepravci nebo osobní nákupčí.

Chybějící a ztracené balíčky

V případě ztraceného nebo poškozeného balíčku se prosím přihlašte na svůj účet a otevřete reklamaci. Za falešné reklamace vám bude účtováno minimálně 5 USD plus náklady na vyšetřování, které vzniknou společnosti Shipito. Veškeré reklamace pro ztracené nebo poškozené balíčky musí být nahlášeny společnosti Shipito do 10 dnů, jinak budou automaticky zamítnuty. Balíčky jsou pojištěny kombinací pojištění od přepravce a soukromého pojištění od společnosti Shipito. Jsou povoleny maximálně 3 reklamace za 24 měsíců. Pojištění není k dispozici pro Airmail Economy. Výše pojištění zásilek ztracených ve skladu nebo ztracených během přepravy závisí na vyplněné hodnotě v celním prohlášení. Během procesu reklamace můžete být vyzváni k dodání dalších informací s podrobnostmi o obsahu položky nebo hodnotě zboží.

Zpoždění

Někdy Shipito potřebuje více času na lokalizaci vaší zásilky v našem skladu. Shipito vám nemůže nabídnout jakoukoliv dodatečnou kompenzaci za zpoždění nebo poskytnout poštovné zadarmo, pokud je vám zásilka odeslána později. Pokud odešleme zásilku na špatnou adresu, uděláme vše pro to, abychom zásilku doručili správnému zákazníkovi. Pokryjeme poštovné a balné, ale nebudeme vám kompenzovat zpoždění nebo s tím spojené potíže. Pokud nebudeme moct zásilku dostat ke správnému zákazníkovi, nahradíme vám peníze za obsah, naše poplatky a poštovné.

Ukončení přístupu

Souhlasíte, že Shipito, podle vlastního uvážení, může ukončit váš přístup na jakoukoliv Službu a/nebo odstranit, zrušit nebo upravit jakýkoliv obsah Služeb z jakéhokoliv důvodu, včetně a bez omezení, pro nevhodné využívání nebo pokud Shipito věří, že jste porušili nebo jednali v rozporu s touto Dohodou. Souhlasíte, že jakékoliv ukončení Vašeho přístupu ke Službám může být provedeno bez předchozího varování, a berete na vědomí a souhlasíte , že Shipito může okamžitě deaktivovat nebo vymazat váš účet a všechny příslušné informace a záznamy na vašem účtu a/nebo zakázat jakýkoliv další přístup k takovým záznamům nebo Službám. Pokud budete využívat webové stránky v rozporu s touto Dohodou, může Shipito, dle vlastního uvážení, uchovávat veškerá data shromážděna vaším používáním stránek. Dále souhlasíte s tím, že Shipito nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za přerušení nebo ukončení Vašeho přístupu ke Službám nebo za sbírání informací bez ohledu na nedodržení této Dohody, i v případě žádosti o náhradu škody. Pokud společnost Shipito ukončí licenci na přístup k Službám, vaše závazky vyplývající z této Smlouvy, včetně vaší povinnosti odškodnit a držet společnost Shipito neškodné, a váš souhlas, že jakékoli nároky, které máte vůči společnosti Shipito, budou promlčeny po uplynutí jednoho roku od data, přežije toto ukončení.

Zrušit Váš účet můžete kdykoliv kontaktováním Zákaznické podpory. Shipito vám může kdykoliv zrušit účet nebo jinak odmítnout službu z jakéhokoliv důvodu (včetně opakovaného protiprávního jednání).

Smíšené

Náhrada škody

Rozhodnutí o použití Shipito.com souhlasíte s tím, že odškodníte Shipito, jeho úředníky, agenty, partnery a zaměstnance od veškerých nároků nebo škod, včetně přiměřených nákladů na advokáta, které třetím stranám způsobí nebo vyplývají z 1) obsahu, který zvolíte pro přeposlání nebo odeslání prostřednictvím Shipito.com; 2) vaše použití nebo připojení k Shipito.com; 3) vaše porušení smlouvy o užívání; nebo 4) vaše porušení jakýchkoli práv jiného.

Uvolnění

V případě, že máte spor s jedním nebo více uživateli (včetně obchodníků a profesionálů služby) společnosti Shipito.com, vy, jménem sebe (a jakéhokoli z vašich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, předchůdců, nástupců a zaměstnanců) , tímto neodvolatelně uvolňujete a vylučujete společnost Shipito, naše úředníky, ředitele, zaměstnance, právníky, předchůdce, nástupce, zástupce a zástupce z, proti a ve vztahu k veškerým minulým, současným i budoucím nárokům, právům, žalobám, důvodům, žalobám, odškodnění závazků, ztrát, závazků, záležitostí, emisí, nákladů a výdajů jakéhokoli druhu nebo povahy, včetně soudních a advokátních poplatků, známých nebo neznámých, skrytých nebo skrytých, pevných nebo podmíněných, podezřelých nebo netušených z právního hlediska nebo ve vlastním kapitálu, které se týkají nebo souvisejí s jakýmikoli takovými spory.

Limity odpovědnosti

Společnost Shipito a její dodavatelé nenesou odpovědnost za ztráty zisků ani za zvláštní, náhodné nebo následné, kompenzační nebo přímé škody vzniklé jakýmkoli způsobem (včetně, ale bez omezení na nedbalost) z nebo v souvislosti s touto stránkou nebo Shipito nebo jeho mateřských, dceřiných nebo přidružených společností nebo našich služeb nebo této dohody. V žádném případě nebude společnost Shipito ani její dodavatelé vůči vám odpovědní za více než 100 dolarů, včetně udělení honorářů a nákladů.

Některé státní zákony neumožňují vyloučení nebo omezení některých škod. Pokud se na vás vztahují tyto zákony, některé nebo všechny výše uvedené vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat a můžete mít další práva.

Rozhodné právo.

Souhlasíte s tím, že nebudete proti nám podávat žádné žaloby, které se týkají nebo vyvstávají z našich webových stránek, aniž byste nejprve: (a) zaslali doporučenou zásilkou nebo vnitrostátní jednodenní kurýrní službu podrobný písemný popis faktů a právních předpisů, vzniká nárok; a (b) vyjednávat s námi v dobré víře po dobu nejméně 30 dnů k řešení sporu. Veškerá korespondence týkající se takového sporu musí být zaslána na spor na Shipito.com nebo na jiném zástupci, který Shipito může čas od času identifikovat. Tato smlouva se řídí zákonem Utahu, neboť takové právní předpisy se vztahují na smlouvy uzavřené a uskutečňované zcela v Utahu mezi obyvateli Utahu a bez ohledu na kolizi zákonů. Veškerá jednání vyplývající z těchto podmínek nebo souvisejících s těmito podmínkami budou vedena u soudu v Salt Lake County v státě Utah. Všechny strany, které souhlasí s těmito podmínkami, rovněž souhlasí s osobní jurisdikcí všech nároků vyplývajících z těchto podmínek v Salt Lake County, stát Utah.

Celá Smlouva

Tato smlouva a naše zásady ochrany osobních údajů (které jsou zde zahrnuty odkazem) tvoří celou smlouvu a nahrazují veškeré další dohody nebo ujednání (ústní nebo písemné) mezi vámi a námi ohledně jejich předmětů.

Odmítnutí záruk.

Shipito.com a její služby jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez výslovné nebo předpokládané záruky nebo jakéhokoli druhu a výslovně se odmítáme jakýchkoli záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, tichého užívání nebo neporušení. Neslibujeme ani nezaručujeme, že nějaký aspekt stránek nebo systému bude fungovat správně nebo že poskytnuté informace budou úplné nebo přesné nebo budou průběžně dostupné. Shipito.com může obsahovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za: (1) dostupnost nebo přesnost těchto webových stránek nebo zdrojů; nebo (2) obsahu, produktů nebo služeb, které jsou na těchto webových stránkách nebo zdrojích dostupné. Odkazy na takové webové stránky nebo zdroje neznamenají žádné schválení takových webových stránek nebo zdrojů ani obsahu, produktů nebo služeb dostupných z těchto webových stránek nebo zdrojů. Berete na vědomí výhradní odpovědnost za všechna rizika vyplývající z vašeho užívání těchto webových stránek nebo zdrojů. Vaše korespondence nebo účast na propagačních akcích obchodníků nebo inzerentů nalezených na Shipito.com, včetně placení a dodání souvisejícího zboží nebo služby a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo prohlášení spojených s takovými obchodními transakcemi jsou výlučně mezi vámi a tímto obchodníkem nebo inzerent. Souhlasíte s tím, že společnost Shipito nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniklo v důsledku takových obchodů nebo v důsledku přítomnosti takových obchodníků nebo inzerentů na Shipito.com. Shipito navíc neschvaluje, neposkytuje záruku ani neposkytuje záruku na produkty nebo služby jakéhokoli prodejce nebo servisního pracovníka. Nic na Shipito.com nepředstavuje reklamu na úvěr, jak je definováno v § 226.24 předpisu z federálního Truth in Lending Act.

Některé státní zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk. Pokud se na vás vztahují tyto zákony, některé z výše uvedených odmítnutí odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat a můžete mít další práva.

Přidělení

Souhlasíte s tím, že tato Dohoda a všechny dohody a informace obsažené v tomto dokumentu mohou být automaticky přiděleny společností Shipito dle vlastního uvážení třetí osobě. Vy nesmíte přidělit své závazky jiné osobě.

Žádná agentura

Tato smlouva nevytváří žádnou agenturu, partnerství, společný podnik, zaměstnanecký nebo franšízový vztah. Naše nečinnost v konkrétní situaci se nezbavuje našeho práva jednat s ohledem na tuto nebo jiné okolnosti.

Vyšší moc

Společnost Shipito neodpovídá žádné straně za jakékoliv zpoždění nebo selhání v důsledku: Božích činů, války, dopravních potíží, pracovních úderů, přírodních katastrof, nepokojů, infrastruktury telekomunikačních nebo informačních služeb, hackování, spamu, poruchy počítače, serveru , nebo software nebo jednání nebo opomenutí dodavatelů nebo dodavatelů mimo kontrolu společnosti Shipito.

Oddělitelnost

Pokud budou některá ustanovení této smlouvy považovány soudem příslušné jurisdikce za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení dohody zůstanou v plné platnosti a dotčené ustanovení bude vykládáno tak, aby bylo vymahatelné v maximální možné míře zákonu.

Žádná výjimka

Jakékoli vzdání se jakéhokoli ustanovení této Smlouvy bude účinné pouze v písemné formě a podepsané společností Shipito.

POTVRZENÍ ZÁKAZNÍKŮ SOUKROMÉ SCHRÁNKY
Toto potvrzení vyžaduje § 17538.5 Business and Professions Code.

Každá osoba, která obdrží službu pro přijímání zásilek v soukromých poštovních schránkách ve státě Kalifornie, musí přečíst a potvrdit přijetí následujícího prohlášení, které bude uchováváno v této CMRA a bude na požádání poskytnuto oddělení spotřebitelských záležitostí nebo jakémukoli právnímu předpisu provádějící vyšetřování.

Požádáním o a používání služby soukromé poštovní schránky ve státě Kalifornie a získáním jejího užívání uznávám, že:

 1. Jsem povinen zveřejnit svou skutečnou adresu bydliště nebo místo bydliště na formuláři 1583 USPS nebo jiném formuláři, který se může později rozvinout, a dále souhlasím s tím, že tuto CMRA okamžitě písemně oznámím každou změnu mé domovské adresy nebo místa pobytu.
 2. Podpisem níže neodvolatelně povoluji, aby tato CMRA vystupovala jako můj zástupce při procesech doručování, aby obdržel všechny právní dokumenty, které mi mohou být doručeny. Toto oprávnění bude pokračovat od data této smlouvy až do dvou let od ukončení služby pro příjem pošty. Chápu, že tato CMRA (A) umístí kopii dokumentů nebo upozornění, že dokumenty byly přijaty do mé poštovní schránky nebo do jiného místa, kde obvykle přijímám svou poštu, pokud moje služba pro příjem pošty nebyla ukončena a (B) všechny dokumenty prvotřídní pošty na domov nebo jinou adresu poslední známou CMRA.
 3. Dále uznávám, že chápu, že používání služby soukromé poštovní schránky pro komerční účely ve státě Kalifornie vyžaduje, aby uživatel dodržoval všechny platné zákony, včetně § 17538.5 Kodexu o podnikání a povolání a zákony zakazující nekalou soutěž a falešnou reklamu jako uvedených v oddílech 17200 a 17500 zákoníku o podnikání a povolání. Porušení těchto zákonů může mít za následek trestní nebo civilní tresty nebo obojí. Chápu, že formulář 1583 poštovních služeb Spojených států, který musí být připraven pro každého zákazníka soukromého poštovního schránky, musí být doručen místnímu poštovnímu úřadu Spojených států a kopii tohoto formuláře musí být uchovávána tímto CMRA a zpřístupněna na požádání Odboru spotřebitelských záležitostí nebo jakékoli agentury provádějící vyšetřování. Souhlasím s přijetím a dodržováním výše uvedených požadavků.
Začněte šetřit dnes!
Získejte vaši americkou adresu zdarma!
LiveChat