วิธีใช้ - รายการสินค้าต้องห้ามและจำกัด

รายการสินค้าจำกัดและสินค้าต้องห้าม

NOTICE: We are no longer able to ship Samsung Galaxy Note 7s due to these devices overheating and causing a serious safety risk. Samsung has issued an official recall and until this matter is resolved to our satisfaction, all future shipments of Samsung Galaxy Note 7s will be prohibited.

มีข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุว่าคุณสามารถจัดส่งได้ด้วยวิธีการใดบ้าง นี่คือรายการของต้องห้ามและมีข้อจำกัดสำหรับวิธีขนส่งทุกอย่างที่เรามี

ข้อจำกัดการขนส่งด้วยทั่วโลก

*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
*ขณะนี้ Shipito ไม่สามารถจัดส่งชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกหรือเครื่องมือใดๆ ที่ต้องการ ECCN# (ExportControl Classification Number) ได้
* วัตถุไวไฟ, ระเบิด,สารกัดกร่อน
*กระป๋องอัดความดัน, กระป๋องสเปรย์
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์, ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน,กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
*Tobacco products.

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย USPS

*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*อาหารที่เน่าเสียได้
* พืชหรือสัตว์ ทั้งมีและไม่มีชีวิต
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน, ของเหลวติดไฟได้
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
*มีด (สิ่งมีคม,ดาบ, มีดทหาร)
*อัฐิ
*ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่, 2 ชิ้นต่อพัสดุเท่านั้น และจะต้องติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์,ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย FedEx

* สินค้าใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบต่างๆ หรือข้อจำกัดการขนส่งด้วย เช่นงาช้าง
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด, วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*อาหารที่เน่าเสียได้
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
* พืชหรือสัตว์ ทั้งมีและไม่มีชีวิต
*ตราสารและหนังสือค้ำประกันสัญญา
*แอลกอฮอล์, สุรา
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ของเหลวติดไฟ
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
*อัฐิ
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR,กระทรวงพาณิชย์, ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน,กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย DHL

* สินค้าใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบต่างๆ หรือข้อจำกัดการขนส่งด้วย เช่นงาช้าง, เมล็ดพันธุ์
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*อาหารที่เน่าเสียได้
*อัฐิ
* พืชหรือสัตว์ ทั้งมีและไม่มีชีวิต
*น้ำหอม, โคโลญ
*น้ำยาทาเล็บ
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ของเหลวติดไฟ
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*ตราสารและหนังสือค้ำประกันสัญญา, โลหะมีค่า, สกุลเงิน,เหรียญ
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
*ปืนอัดลม, ปืน BB,
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์, ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน,กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย TNT

* สินค้าใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบต่างๆ หรือข้อจำกัดการขนส่งด้วย เช่นงาช้าง, เมล็ดพันธุ์, ยาสูบ...
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*อาหารที่เน่าเสียได้
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์,ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
* พืชหรือสัตว์ ทั้งมีและไม่มีชีวิต
* เครื่องสำอางค์, รวมถึงน้ำหอมและโคโลญ
*ตราสารและหนังสือค้ำประกันสัญญา, โลหะมีค่า, เหรียญ,สกุลเงิน
* ของเหลวทุกชนิด, โดยไม่คำนึงถึงขนาด/ประเภทของบรรจุภัณฑ์
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, เครื่องหอมที่ติดไฟได้
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*วัสดุลามกอนาจาร และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
*มีด (สิ่งมีคม, ดาบ, มีดทหาร)
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
*ของเล่นอัดลม, เพนท์บอล
*อัฐิ
*วัสดุที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)หรือที่เรียกกันว่า "knockoffs"
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์, ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน,กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ข้อจำกัดการขนส่งด้วยไปรษณีย์ทางอากาศ

*ลิเธียมแบตเตอรี่, หรือแบตเตอรี่โดยทั่วไป
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*อาหารที่เน่าเสียได้,เมล็ดพันธุ์, ยาสูบ, ซิการ์
* พืชหรือสัตว์ ทั้งมีและไม่มีชีวิต
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, เครื่องหอมที่ติดไฟได้
*ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, ซิการ์
*น้ำหอม (ยกเว้นจะส่งไปที่แคนาดา)
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*อัฐิ
*มีด(สิ่งมีคม, ดาบ, มีดทหาร)
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์,ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย SPSR

*เวชภัณฑ์และเครื่องหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, น้ำหอม
*ซากศพมนุษย์ (รวมทั้งเถ้ากระดูก), กระดูก
* อำพัน และผลิตภัณฑ์จากอำพัน
*เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
* สัตว์และพืชพรรณ
*แม่เหล็ก
*แบตเตอรี่ (แยก)
*ไม้ขีดไฟ,ไฟแช็ค และชิ้นส่วนต่างๆ
*สูติบัตร
*เทอร์โมมิเตอร์หรือบารอมิเตอร์ที่บรรจุปรอทเอาไว้
*ทองคำแท่ง,โลหะมีค่า, อัญมณีต่างๆ
*ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งไม่ได้ขีดคร่อม
*เงินสดและสิ่งมีมูลค่าเทียบเท่า
*สี
*คาเวียร์
*หนังสือเดินทางทุกรูปแบบ, บัตรประชาชนและบัตรยืนยันตัวตนอื่นๆ
*แก๊สเหลวและอัดความดัน
*งานศิลปะ
*สารกัดกร่อน, น้ำยาซักล้าง, ปุ๋ย
*สารพิษ
*น้ำแข็งแห้งและไนโตรเจนเหลว
*วัตถุระเบิด, อาวุธปืน, ชิ้นส่วนต่างๆและกระสุน
*วัตถุกัมมันตรังสี
*อาหาร
*จัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ของฐานทัพหรือเรือนจำ
*ขนสัตว์
*สเปรย์, สารเคมี และสารละลายต่างๆ
*สินค้าที่ต้องการคำอนุญาตขนย้ายเป็นพิเศษ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มข้น
*ของเหลว
*มีด, ใบมีด, ชิ้นส่วนปืนหรืออาวุธทุกชนิด*

 

ข้อจำกัดของบริการขนส่งที่ออสเตรเลียเลือกใช้

*ลิ-ออนแบตเตอรี่แยก (PI965)
*อาหาร, เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว
*เวชภัณฑ์ที่มีใบสั่งกำกับ, ยา
*ผลิตภัณฑ์ไม้
* ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (หนัง/ขน), งาช้าง
*พืชพรรณ/สินค้าเกษตรกรรม, เมล็ดพันธุ์, ยาสูบ, พืช/ดอกไม้แห้ง
*ชิ้นส่วนยานยนต์ใช้แล้ว
*สินค้าที่ติดไฟได้/ไวไฟ
*สิ่งของอันตราย,วัสดุอันตราย
*วัสดุทำระเบิด
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*น้ำหอม/โคโลญ
*กระป๋องอัดความดัน
*สินค้าตามระเบียบของ ITAR, อุปกรณ์ทหาร, กล้องมองกลางคืน, กล้องส่องทางไกล, เสื้อเกราะ
*อาวุธปืน/ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง,ศูนย์เล็ง, กระสุนและยุทโธปกรณ์

ข้อจำกัดการขนส่งด้วย Boxberry

สำคัญ: หากคุณส่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ กรุณาตรวจสอบว่าสินค้าของคุณได้รับการยืนยันเพื่อส่งไปยังรัสเซียที่นี่: http://www.tsouz.ru/DB/ENTR/NOTIF/Pages/default.aspx

หากคุณไม่พบสินค้าของคุณที่นี่ กรุณาเลือกวิธีจัดส่งอื่น

สินค้าจำกัดอื่นๆ
* สินค้าใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบต่างๆ หรือข้อจำกัดการขนส่งด้วย
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*อาหารที่เน่าเสียได้
*น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, เครื่องหอมที่ติดไฟได้
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์,ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
* ของเหลวทุกชนิด, โดยไม่คำนึงถึงขนาด/ประเภทของบรรจุภัณฑ์
*วัตถุอันตราย, วัสดุติดไฟหรือวัตถุระเบิด
*แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
*วัตถุมีฤทธิ์กัดกร่อน
*วัสดุลามกอนาจาร และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
*มีด(สิ่งมีคม, ดาบ, มีดทหาร)
*อาวุธปืน, ชิ้นส่วนปืน, กล้องเล็ง, ศูนย์จุดแดง, ศูนย์สะท้อนแสง, กระสุน, ฯลฯ รวมถึงปืนอัดลมด้วย
*อัฐิ
* สินค้าใดๆ ที่ถูกจำกัดภายใต้ IATR, กระทรวงพาณิชย์, ศุลกากรสหรัฐฯ และด่านชายแดน,กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
*ไม่มีการจำกัดจำนวนของลิเธียมแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ หรือบรรจุมาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น

 

ข้อจำกัดการจัดส่ง ARAMEX

วัสดุที่จัดเป็นสิ่งอันตราย/มีภัย
* วัตถุระเบิด รวมถึงพลุและดอกไม้ไฟด้วย
* อาวุธปืนและอุปกรณ์สำหรับอาวุธปืน: รวมถึง(แต่มิได้จำกัด) กระสุน, อาวุธปืนที่แยกชิ้นส่วนแล้ว, อุปกรณ์เพิ่มวิสัยทัศน์, กล้องเล็ง, อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำ และอุปกรณ์วัดระยะ
* แก๊ส: กระป๋องอัดความดัน, ไฟแช็ค, กระป๋องแก๊สหุงต้ม(ทั้งบรรจุและว่างเปล่า), ถังดับเพลิง, ฯลฯ
* ของเหลวและของแข็งที่ติดไฟได้: สี, แอลกอฮอล์, น้ำหอม, ไม้ขีดไฟ, เชื้อเพลิง, น้ำมันก๊าด, น้ำยาทำความสะอาด, ฯลฯ
* สสารที่ลุกไหม้ได้: ไม้ขีด, ฯลฯ
* วัตถุมีพิษ, เป็นพิษ, และติดเชื้อได้:ยาฆ่าแมลง, โลหิตมีเชื้อโรค, ฯลฯ
* สารก่อความระคายเคือง
* สารมีฤทธิ์กัดกร่อน: ปรอท (รวมถึงเทอร์โมมิเตอร์ด้วย), น้ำยาฟอกขาว, น้ำยาทาเล็บและยาล้างเล็บ, กรดไนตริก, น้ำกรดแบตเตอรี่, ฯลฯ
*สารอ็อกซิไดเซชั่น: สีย้อมผม, ยาฆ่าเชื้อ, ปุ๋ย, ฯลฯ
** สารกัมมันตรังสี
* วัตถุและสิ่งของอันตรายอื่นๆ เช่น: น้ำแข็งแห้ง, วัตถุที่มีความเป็นแม่เหล็กสูง, ฯลฯ

อื่นๆ
* ของเล่น/เกมการเล่น/ของจำลอง/ตัวอย่างอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ, ปืนเพนท์บอล, ปืน BB, อาวุธโบราณ, มีดดาบ, ฯลฯ
* สัตว์ต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
* ยาเสพย์ติด
* ยาสูบ (เฉพาะปลายทางบางแห่ง)
* หนังสือเดินทางสากล (เฉพาะปลายทางบางแห่ง)
* วัตถุดิบทำอาหาร, พืช/เมล็ดพันธุ์ (เฉพาะปลายทางบางแห่ง)
* เวชภัณฑ์ยา, ใบสั่งยา (เฉพาะปลายทางบางแห่ง)
* เคมีอันตรายเครื่องสำอางค์และครีมต่างๆ
* ของเหลวทั้งหมด (รวมถึงน้ำมันจากในชิ้นส่วนเครื่องจักร, ฯลฯ ด้วย)
* แบตเตอรี่ (ลิเธียม, แบตเตอรี่ใช้แล้วหมดไป, แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ)
* สิ่งของที่เน่าเสียได้
* วัตถุลามกอนาจาร
* สินค้าและวัตถุ, การครอบครองหรือใช้งานที่ขัดต่อกฏหมาย
* เงินสด, บัตรเงินสด, ใบสั่งจ่ายเงิน, เช็คเดินทาง, ฯลฯ
* บทความเรื่องของมีค่าสูง: เช่นเพชรพลอย, โลหะและอัญมณีมีค่า, งานศิลป์, วัตถุโบราณ, ฯลฯ

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/prohibited/permitted-prohibited-items.shtm

เริ่มต้นเลย
ซอฟท์แวร์แชทสดๆ