Instrukce: Formulář 1583 od U.S. Postal Service

Formulář USPS 1583 musí být podán u kterékoli z agentur pro příjem pošty, které si vyberete. Tyto služby jsou regulovány Poštovní službou USA a vaše agentura pro příjem pošty je povinna poskytnout poštovní službě kopii vašeho formuláře 1583. Měli byste se ujistit, že služba, kterou používáte, je v souladu s těmito pravidly a předpisy, včetně všech pravidel identifikace a notářského ověření.

Úplnou diskuzi o požadavcích agentury pro příjem komerční pošty naleznete na USA Poštovní služba CMRA FAQ stránka.

Povinné pro každého

Pole 1: Vyplňte datum
Pole 2: Vyplňte jméno, které bude na poště, kterou si budete nechávat k nám doručovat (Ve většině případech jméno vlastníka účtu)
Pole 3: Vyplňte vaši doručovací adresu poskytnutou od vašeho přeposílatele pošty.
Pole 4: Vyplňte doručovací adresu vašeho přeposílatele pošty.
Pole 5: Vyplňte "Yes" a podepište se uvnitř tohoto pole, pokud chcete, aby za vás tento zprostředkovatel přebíral vaši poštu
Pole 6: Vyplňte vaše jméno
Pole 7: Vyplňte vaši adresu a telefonní číslo
Pole 8: Zadejte číslo vašich dvou dokladů totožnosti. Proveďte kopie těchto dokladů, které odešlete s formulářem. Nezapomeňte uvést datum vypršení platnosti těchto dokladů.

Vyžadováno pouze pro firmy

Pole 9: Vyplňte jméno vaší firmy
Pole 10: Vyplňte adresu a telefonní číslo vaší firmy
Pole 11: Vyplňte typ firmy
Pole 12: Pro firmy, vyplňte jména lidí, kteří budou dostávat poštu
Pole 13: Vyplňte jména a adresy firemních funkcionářů
Pole 14: Vyplňte registrované jméno firmy a adresu, stát, zemi a datum registrace

Povinné pro každého

Pole 15: Nechte formulář podepsat zástupcem nebo oficiálním notářem
Pole 16: Váš podpis

Vzhledem k tomu, že služba vyžaduje originály, odešlete vyplněný formulář spolu s kopiemi vašich dokladů totožnosti vašemu přeposílateli pošty.

Shipito LLC,
444 Alaska Avenue,
Torrance, CA 90503 USA


Ujistěte se, že budete postupovat dle výše uvedených pokynů.

Stáhněte si formulář 1583 pro náš sklad Torrance v Kalifornii (PDF)

Stáhněte si formulář 1583 pro náš sklad Tualatin, Oregon (PDF)

Začněte šetřit dnes!
Získejte vaši americkou adresu zdarma!
LiveChat