Instrukce: Formulář 1583 od U.S. Postal Service

The USPS form 1583 musí být dodán vámi vybranému přeposílateli pošty. Tyto služby jsou regulovány americkou poštovní službou a váš přeposílatel pošty je povinen poskytnout kopii formuláře 1583 na vyžádání Poštovní službou. Měli byste se ujistit, že služba, kterou používáte, je v souladu s těmito pravidly a předpisy, včetně všech identifikačních a notářských pravidel.

Pro úplnou diskusi o požadavcích pro přeposílatele pošty navštivte stránku CMRA FAQ od U.S. Postal Service.

Vyžadováno od všech:

Pole 1: Vyplňte datum
Pole 2: Vyplňte jméno, které bude na poště, kterou si budete nechávat k nám doručovat (Ve většině případech jméno vlastníka účtu)
Pole 3: Vyplňte vaši doručovací adresu poskytnutou od vašeho přeposílatele pošty.
Pole 4: Vyplňte doručovací adresu vašeho přeposílatele pošty.
Pole 5: Vyplňte "Yes" a podepište se uvnitř tohoto pole, pokud chcete, aby za vás tento zprostředkovatel přebíral vaši poštu
Pole 6: Vyplňte vaše jméno
Pole 7: Vyplňte vaši adresu a telefonní číslo
Pole 8: Zadejte číslo vašich dvou dokladů totožnosti. Proveďte kopie těchto dokladů, které odešlete s formulářem. Nezapomeňte uvést datum vypršení platnosti těchto dokladů.

Vyžadováno pouze od firem:

Pole 9: Vyplňte jméno vaší firmy
Pole 10: Vyplňte adresu a telefonní číslo vaší firmy
Pole 11: Vyplňte typ firmy
Pole 12: Pro firmy, vyplňte jména lidí, kteří budou dostávat poštu
Pole 13: Vyplňte jména a adresy firemních funkcionářů
Pole 14: Vyplňte registrované jméno firmy a adresu, stát, zemi a datum registrace

Vyžadováno od všech:

Pole 15: Nechte formulář podepsat zástupcem nebo oficiálním notářem
Pole 16: Váš podpis
Vzhledem k tomu, že služba vyžaduje originály, odešlete vyplněný formulář spolu s kopiemi vašich dokladů totožnosti vašemu přeposílateli pošty.

Shipito LLC,
3501 Jack Northrop Ave,
Hawthorne, CA 90250 USA


Ujistěte se, že budete postupovat dle výše uvedených pokynů.

Stáhnout formulář 1583 pro náš sklad v Hawthorne (PDF)
Stáhnout formulář 1583 pro náš sklad v Tualatinu (PDF)

Začněte šetřit dnes!
Získejte vaši americkou adresu zdarma!