Instrukce: Formulář 1583 od U.S. Postal Service

The USPS form 1583 must be filed with any of Mail Receiving Agencies you choose. These services are regulated by the U.S. Postal Service, and your Mail Receiving Agency is required to provide a copy of your Form 1583 to the Postal Service. You should make sure the service you use is in compliance with these rules and regulations, including all of the identification and notarization rules.

For a full discussion of the Commercial Mail Receiving Agency requirements, visit the U.S. Postal Service CMRA FAQ page.

Required for Everyone

Pole 1: Vyplňte datum
Pole 2: Vyplňte jméno, které bude na poště, kterou si budete nechávat k nám doručovat (Ve většině případech jméno vlastníka účtu)
Pole 3: Vyplňte vaši doručovací adresu poskytnutou od vašeho přeposílatele pošty.
Pole 4: Vyplňte doručovací adresu vašeho přeposílatele pošty.
Pole 5: Vyplňte "Yes" a podepište se uvnitř tohoto pole, pokud chcete, aby za vás tento zprostředkovatel přebíral vaši poštu
Pole 6: Vyplňte vaše jméno
Pole 7: Vyplňte vaši adresu a telefonní číslo
Pole 8: Zadejte číslo vašich dvou dokladů totožnosti. Proveďte kopie těchto dokladů, které odešlete s formulářem. Nezapomeňte uvést datum vypršení platnosti těchto dokladů.

Only Required for Businesses

Pole 9: Vyplňte jméno vaší firmy
Pole 10: Vyplňte adresu a telefonní číslo vaší firmy
Pole 11: Vyplňte typ firmy
Pole 12: Pro firmy, vyplňte jména lidí, kteří budou dostávat poštu
Pole 13: Vyplňte jména a adresy firemních funkcionářů
Pole 14: Vyplňte registrované jméno firmy a adresu, stát, zemi a datum registrace

Required for Everyone

Pole 15: Nechte formulář podepsat zástupcem nebo oficiálním notářem
Pole 16: Váš podpis

Vzhledem k tomu, že služba vyžaduje originály, odešlete vyplněný formulář spolu s kopiemi vašich dokladů totožnosti vašemu přeposílateli pošty.

Shipito LLC,
444 Alaska Avenue,
Torrance, CA 90503 USA


Ujistěte se, že budete postupovat dle výše uvedených pokynů.

Download form 1583 for our Torrance, California Warehouse (PDF)

Download form 1583 for our Tualatin, Oregon Warehouse (PDF)

Začněte šetřit dnes!
Získejte vaši americkou adresu zdarma!
LiveChat