ที่ตั้งคลังสินค้า Shipito และประโยชน์ที่จะได้รับ

Locations

ภาพรวมคลังสินค้า

แคลิฟอร์เนีย

อัตราค่าจัดส่งต่ำที่สุด และใช้เวลาส่งเร็วที่สุด การจัดเก็บระยะสั้น

อัตราค่าจัดส่งต่ำที่สุด และใช้เวลาส่งเร็วที่สุด การจัดเก็บระยะสั้น

โอเรกอน

ไม่มีภาษีการขาย พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นเมื่อเทียบกับแคลิฟอร์เนียร์

ไม่มีภาษีการขาย พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นเมื่อเทียบกับแคลิฟอร์เนียร์

เนวาดา

ดีที่สุดสำหรับที่จัดเก็บระยะยาวและการรวมพัสดุจำนวนมาก

ดีที่สุดสำหรับที่จัดเก็บระยะยาวและการรวมพัสดุจำนวนมาก

Virtual Mailbox

แคลิฟอร์เนีย

12 คิวบิกฟุต = 0.33 m3

2x กล่องขนาดใหญ่ 36"x17"x17"

2x กล่องขนาดใหญ่ 36"x17"x17"

โอเรกอน

36 คิวบิกฟุต = 1 m3

ความจุมากกว่าแคลิฟอร์เนียสามเท่า

ความจุมากกว่าแคลิฟอร์เนียสามเท่า

เนวาดา

72 คิวบิกฟุต = 2 m3

ความจุมากกว่าแคลิฟอร์เนียหกเท่า

ความจุมากกว่าแคลิฟอร์เนียหกเท่า

Free Storage

แคลิฟอร์เนีย

90วัน

โอเรกอน

90วัน

เนวาดา

180วัน

Sales Tax

แคลิฟอร์เนีย

มากถึง 9%

ร้านค้าในแคลิฟอร์เนียจะคิดภาษีการขาย

โอเรกอน

0%

ไม่มีภาษีการขายสำหรับทุกๆ ธุรกรรม

เนวาดา

มากถึง 7.1%

ร้านค้าในเนวาดาจะคิดภาษีการขาย

Shipping Methods

แคลิฟอร์เนีย

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด & เร็วที่สุด

โอเรกอน

ราคาต่ำสุด

อีกประมาณ 10%

อีกประมาณ 10%

10-13% อื่นๆ

อีกประมาณ 15%

ราคาต่ำสุด

เนวาดา

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาต่ำสุด

อีกประมาณ 15%

ราคาต่ำสุด

ความเร็วในการส่ง

แคลิฟอร์เนีย

เร็วที่สุดเนื่องจากใกล้กับสนามบิน LAX

Fastest due to the proximity to LAX airport

USPS, TNT และไปรษณีย์ทางอากาศจะช้ากว่าประมาณ 1-3 วันเนื่องจากการขนส่งไปสู่ฮับที่แคลิฟอร์เนีย วิธีอื่นๆ มีความเร็วเท่ากับที่แคลิฟอร์เนีย

USPS, TNT และไปรษณีย์ทางอากาศจะช้ากว่าประมาณ 1-3 วันเนื่องจากการขนส่งไปสู่ฮับที่แคลิฟอร์เนีย วิธีอื่นๆ มีความเร็วเท่ากับที่แคลิฟอร์เนีย

Shipping Wine

แคลิฟอร์เนีย

เฉพาะที่ ทอเรนซ์ & ฮอว์ธอร์น ของเราเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไวน์ผ่านทาง DHL

เฉพาะที่ ทอเรนซ์ & ฮอว์ธอร์น ของเราเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไวน์ผ่านทาง DHL

โอเรกอน

ไม่อนุญาตให้จัดส่งไวน์

ไม่อนุญาตให้จัดส่งไวน์

เนวาดา

ไม่อนุญาตให้จัดส่งไวน์

ไม่อนุญาตให้จัดส่งไวน์

เริ่มต้นเลย
ซอฟท์แวร์แชทสดๆ