แบบฟอร์ม 1583

แบบฟอร์ม 1583 - ความต้องการจากทางไปรษณีย์สหรัฐฯ

  • จุดประสงค์ของแบบฟอร์ม 1583 ก็คือเพื่อระบุลูกค้าที่ส่งต่อไปรษณีย์ ต้องใช้แบบฟอร์มนี้สำหรับ UPSP (บริการไปรษณีย์สหรัฐฯ)
  • แบบฟอร์มจะต้องกรอกให้ครบถ้วนและมีลายเซ็นของคุณพร้อมทั้งลายเซ็นจากผู้มีใบอนุญาตรับรอง
  • ส่งสินค้าต้นฉบับไปพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตน 2 ชนิด เช่นใบขับขี่และหนังสือเดินทาง

ส่งเมล์แบบฟอร์มไปที่:
Shipito LLC,
3501 Jack Northrop Ave,
Hawthorne, CA 90250 USA

คุณสามารถดาวน์โหลด 1583 จาก บัญชีของคุณ(ซึ่งกรอกข้อมูลของคุณไว้แล้ว) หรือพิมพ์แบบฟอร์มเปล่าๆ จากข้างใต้:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1583 ที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาเพิ่มเติมเวอร์ชั่น:

รัสเซีย PDF
เยอรมัน PDF
สเปนิช PDF
ฝรั่งเศส PDF

คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม 1583

เริ่มต้นเลย
ซอฟท์แวร์แชทสดๆ